דבר מנהלת אגף החינוך


הורים ותלמידים יקרים,
בימים אלה, עת כניסתי לתפקיד כמנהלת אגף החינוך בעיר עפולה, אני כותבת מילים אלה

בהתרגשות רבה אליכם, ההורים, המלווים את ילדיהם בצעדם הראשון למערכת החינוך.

זכות גדולה זו עבורי להיות אמונה על מתן מענה רווחתי, ערכי, חינוכי ולימודי לילדיכם
בעת שהותם בבית הספר, ואעשה זאת יד ביד עם שותפיי לדרך - עמכם, ההורים, הצוותים
החינוכיים ועם ראש עירנו, מר אבי אלקבץ, שרואה בחינוך ילדיכם ערך עליון ומשמעותי
ביותר כדי שבבוא העת נעמיד בוגרים הגאים בכור מחצבתם.


אני מאחלת לכם, ההורים, לראות את ילדיכם מתפתחים והופכים להיות אנשים טובים
וערכיים, להוות עבורם דוגמה בכל צעד ולעמוד מנגד בגאווה ובסיפוק מלאים.
ולכם, ילדים יקרים, אאחל קליטה מהירה ונעימה במערכת החינוך. השכילו להביט וללמוד
מהטוב שבכל דבר וליהנות מהדרך.


שתהיה לכולנו שנת לימודים פורייה ומהנה.

 

 שלכם,

טינה ולדמן