נוהל רישום לחינוך על יסודי תש"פ (2019-2020)

הרצון לנצח, התשוקה להצלחה ,הדחף למצות את מלוא הפוטנציאל אלה המפתחות להצלחה אישית" (קונפיציוס)

בוגרי כיתות ו' יקרים,

שנת הלימודים הבאה, התש"פ בפתח. כחלק מההיערכות לקראתה אנו נערכים  להרשמה בבתי הספר השש- שנתיים שתחל בימים הקרובים. 

שנת הלימודים התש"פ תביא עמה התחדשות ושדוד מערכות – מיצוב ושדרוג המערך הלימודי לצד מענה בצד הפיזי  והרווחתי. כל זאת, על מנת לתת הזדמנויות שוות בכל בתי הספר לחינוך תלמידינו - ילדכם. 

אני מזמינה אתכם לקיים את תהליך ההרשמה במועד ועפ"י הנוהל המפורט בהמשך.

הרשמה לכיתה ז' :

המועמדים לכיתה ז' ירשמו בחט"ב  אליה שויכו בהתאם  למרחבי הלימוד שהוגדרו:

אולפנת צביה - בנות

04-6591943

יהודה - בנים

04-6492463

מקיף שש שנתי

אורן אורט

077-3197268

מקיף שש שנתי

אלון בן גוריון

04-6521227

אוהל מאיר

אוהל מאיר

בית זאב

אלומות

מעלות ניסים

מעלות ניסים

בן צבי

אלון יזרעאל

נועם מוריה

נועם מוריה

נופים

גוונים

 

 

יהלום

תדהר

 

התלמידים והוריהם יגיעו בתקופת ההרשמה לחטיבה אליה שויכו, ויבצעו הליך הכולל ראיון אישי, הצגת  מסמכים נדרשים .

תקופת ההרשמה: יום ראשון י"ז אדר ב' תשע"ט (24.3.2019) ועד יום שישי ז' ניסן תשע"ט (12.4.2019 ).

המסמכים שיש להביא בעת הרישום:

  1. תעודת זהות של ההורים בה רשום התלמיד/ה.
  2. הורים עצמאיים (גרושים/פרודים)מתבקשים להביא את הסכמתו של ההורה האחר בכתב בצירוף צילום תעודת זהות.
  3. תעודת ציונים של מחצית א' כיתה ו' תשע"ט.
  4. שתי תמונות פספורט.
  5. אבחונים או כל מסמך מקצועי אחר (גם רפואי) המתאר את יכולותיו וצרכיו של התלמיד.
  6. טופס ויתור סודיות.

הערה חשובה: השיבוץ לכיתות ייחודיות /רגילות נעשה אך ורק ע"פ שיקול דעתו של צוות ביה"ס ויכולת הקליטה בכיתות ובביה"ס. 

 

נוהל בקשות העברה לחט"ב 

התלמידים ירשמו במזכירות בית הספר באזור ההרשמה אליו הם מיועדים  ויגישו את המסמכים הנדרשים . במידה וישנם תלמידים המעוניינים ללמוד בבית ספר אחר יגישו טופס העברה (המצוי בבית הספר) בו ינמקו את סיבת הבקשה. הבקשות יועברו למינהל החינוך וידונו אך ורק במסגרת ועדת העברות עירונית ובהתאם ליכולת הקליטה של בתי הספר. 

הבקשה להעברה תעשה במעמד ההרשמה לביה"ס המוזן.

תלמיד שלא ירשם בחטיבה אליה שייך, בקשתו לא תידון בוועדת העברות.

לאחר קבלת השיבוץ התלמיד יוכל להגיש ערעור למנהלת המחוז (תוך 7 ימים בלבד מקבלת הודעת השיבוץ).

לאחר התייחסות מנהלת המחוז לבקשת הערעור השיבוץ הינו סופי. 

תושבים חדשים מתבקשים להגיע למינהל החינוך עם כלל המסמכים הנדרשים על מנת להסדיר את ההרשמה כנדרש.

 

מאחלת הצלחה לתלמידנו- ילדיכם.

טינה ולדמן

ראש מינהל החינוך