הורים יקרים,

אנו שמחים להודיעכם, כי ילדיכם עולה לכיתה א' בשנת הלימודים
התש"פ ומצטרף לאלפי התלמידים הלומדים במערכת החינוך העירונית. 

אירוע מרגש זה, מחייב גם את הרשמתו לבית הספר היסודי.

הרישום לכיתה א', ע"פ חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התש"פ, יחל בתאריך 14.01.2019 ויימשך עד ל-03.02.2019

גילאי הרישום:
כל הילדים, שנולדו בין התאריכים יט' בטבת תשע"ג (2013.01.01 (ועד
כח' בטבת תשע"ד (2013.12.31(


היכן נרשמים:
הרישום יתבצע באמצעות האינטרנט בלבד, באתר העירייה.

לכניסה לאתר הרישום לחץ כאן

לתשומת לבכם, תלמידים אשר ירשמו אותם לאחר תקופת הרישום, ישובצו על בסיס מקום פנוי.
 

מהי בחירה מבוקרת?
הבחירה המבוקרת מאפשרת לתושבים בחירה מתוך כל בתי הספר
בעיר, בהתאם לצרכים וליכולת העירייה.

בעת הרישום, יהיה עליכם לדרג את בתי הספר בהתאם להעדפותיכם.

כל הורה, יתבקש לבחור 2 אפשרויות ולדרגן בסדר העדיפויות המתאים לו.
בחירה מבוקרת, לצד בחירת ההורים - על הרשות מוטלת האחריות לדאוג לכלל התלמידים ולשבצם בבתי הספר.

התכנית נבנתה מתוך אחריות לחיזוק החינוך הציבורי בעיר לטובת כלל התושבים ולכן, בסמכות הרשות לשבץ את התלמידים ע"פ שיקולים מערכתיים, פיזיים ופדגוגיים.
 

אופן הרישום:
עליכם לבחור את הזרם החינוכי שבו ילמדו ילדיכם - ממלכתי / ממלכתי דתי / מוכר שאינו רשמי.
 

ממלכתי - בית זאב, גוונים, אלון יזרעאל, תדהר, יהלום, בן צבי,
אלומות, נופים (דמוקרטי), יחדיו (דתיים, חילוניים ומסורתיים ברובע
יזרעאל).
ממלכתי דתי - מעלות ניסים, אוהל מאיר ונועם מוריה.

מוכר שאינו רשמי - נעים הליכות, דרך אמת בנים, דרך אמת בנות,
ויזניץ, מרום.


עליכם לבחור את בתי הספר המועדפים עליכם

(ניתן לקרוא על כל ביה"ס בחוברת המצורפת כאן, להגיע לימים פתוחים להתרשם).


דוגמא לנימוקים לבחירה:
• קירבה גיאוגרפית למקום המגורים.
• בחירה בייחודיות בית ספרית (התאמה לילד או לתפיסת ההורים).
• אח או אחות הלומדים בבית הספר.


בתום תקופת הרישום, ישובצו התלמידים ע"פ הקריטריונים הבאים:
1 .קירבה למקום מגורים.
2 .איחוד אחים.
3 .בקשות מיוחדות.

תינתן עדיפות לנרשמים בתקופת הרישום.
תלמידים שיירשמו בתום תקופת הרישום. ישובצו על בסיס מקום פנוי
ולא בהכרח ע"פ בקשתם. כמו כן, לא תישמר להם הזכות להירשם לבית הספר הקרוב למקום מגוריהם.

קבלת הודעת השיבוץ:
מכתבי השיבוץ יישלחו לבתים במהלך חודש אפריל 2019.

לאחר קבלת מכתב השיבוץ, יש להגיע לבית הספר אליו שובץ הילד, לבצע רישום.
• ערעורים לשיבוצים ניתן להגיש עד לתאריך 20.05.2019
 

הערות כלליות:
אפשרויות הקליטה של בתי הספר מוגבלות.

לכן, אם ירשמו תלמידים מעל המכסה, הרשות תהיה רשאית, להעביר חלק מהנרשמים לבית
הספר אחר בו יש אפשרות קליטה (גם אם נרשם במועד).
לא תיפתח כיתה עם פחות מ - 20 תלמידים - הרשות לא תאפשר מעבר תלמידים מכיתה שהמעבר יגרום לסגירתה.

הרשות אינה אחראית על הסעת תלמידים, במקרה בו בוחר ההורה בית ספר הרחוק מאזור מגוריו, פרט לזכאות להסעה ע"פ קריטריונים של משרד החינוך.
אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע, עלול להביא לביטול הרישום ומיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים.

בקשות העברה וערעורים:
ניתן להגיש בקשות העברה, לאחר קבלת מכתבי השיבוץ, עד לתאריך 20.05.2019.


הורים לתלמידים המועמדים לאבחון מוכנות לכיתה א' בשירות
הפסיכולוגי - באחריותם להגיש בקשת רישום לכיתה א' באינטרנט
במועדי הרישום כדי להבטיח את המקום.

במידה והמלצת השירות הפסיכולוגי הינה הישארות שנה נוספת בגן, באחריות ההורים להודיע
על ביטול הרישום במינהל החינוך. זאת, במטרה לאפשר רישום בגן.
חוברת מידע בנושא רישום ואפיון בית הספר, תישלח לביתכם בימים אלו וניתנת לצפייה כאן.


אנו מאחלים הצלחה לילדיכם בלימודיו בכיתה א'.

בברכת הצלחה,

ראש מינהל החינוך,

טינה ולדמן