שלשום אישרה הממשלה פתיחת עסקים בתחומים מסוימים, בכפוף ל״תו הסגול״.
״התו הסגול״ - ניתן לעסקים העומדים בתנאי היגיינה מדויקים.
במטרה להקל עליכם לקבל את התו, הכנו עבורכם טופס הצהרה קצר, בו תוכלו לראות אם בית העסק שלכם עומד בתנאים החדשים ומותר לו לפעול, כמו גם ההנחיות לבתי העסק מכוח הוראות הממשלה.
לאחר מילוי וחתימה על הטופס, העירייה תבצע בדיקה ותשלח לכם אישור ״תו סגול״. לכניסה לטופס הקישו על הקישור המצורף.
בהצלחה!

רישום לתו הסגול 

פרטים נוספים בכתבה >>