שאלון sms לתושבים בנוגע לאירועי תרבות בשוק

שאלון במסרון

פוסט בוחרים ביחד שם חדש לשוק הישן

קול קורא לציבור לחשוף את האוכל הביתי בשוק ב״פסטיבל טעמים״

קול קורא להשתתף בפסטיבל טעמים

בחירות לוועד הסוחרים - בשוק הישן

בחירות לוועד הסוחרים בשוק

פוסט קריאה לתושבים לבחור שמות חדשים לסמטאות השוק

פורטל ״עמקניוז״: בוחרים שם חדש לשוק הישן