המידע עבור תשלום ההזנה לגני חובה ישלח אליכם דרך הגננות במהלך שנה"ל תשפ"ג.

ניתן יהיה לשלם במחלקת הגבייה  ב- 10 תשלומים שווים.