הורים יקרים,

  • עלכם לבחור 2 גנים  מבין האופציות המוצעות לכם, במידה והגן המבוקש על ידכם לא מופיע, עליכם לרשום בהערה את הגן המבוקש עם הנמקה.

לידיעה: השיבוץ יקבע על פי הקריטריונים שנקבעו ואין התחייבות לקבלת הגן המבוקש.