זימון תור - קופ״ח כללית

זימון תור - קופ״ח מכבי

זימון תור - קופ״ח מאוחדת

זימון תור - קופ״ח לאומית

 

החיסון משפיע!
תושבים יקרים, מרבית האוכלוסיה המבוגרת בעפולה כבר התחסנה (כ-90%). מהנתונים ניכר כי חלה ירידה משמעותית בכמות החולים המבוגרים: מתוך 321 חולים בעפולה כרגע, 42 בלבד מעל גיל 60 המהווים 13% מהחולים בלבד.
לעומת זאת, בגילאים הצעירים יותר - התחלואה גבוהה מאוד! כ-45% מסך כל החולים הם בגילאי 20-50 ועוד כ40% ילדים שאינם מתחסנים אך בהחלט יכולים להידבק ולהדביק!
צאו להתחסן, אם לא נעשה זאת ההגבלות ימשיכו ולא נוכל לנצח את המגפה!
#מתחסנים_שומרים_על_ממ״ש >> ומנצחים את המגיפה!