תשלומי ביטוח תאונות אישיות ואגרת ההעשרה יגבו במהלך שנת הלימודים תשפ"ג – על פי חוזר מנכ"ל.
 

להלן פירוט התשלומים המדובר:

  • 49 ₪ - ביטוח תאונות אישיות.

  • 401 ₪ - אגרת העשרה בגני הילדים.

הרישום יתבצע באמצעות האתר העירוני, באחת מהדרכים הבאות:

  1. לבעלי כרטיס אשראי – רישום ותשלום בגין ביטוח ואגרת העשרה – דרך אתר העירייה.
  2. הורים שאין ברשותם כרטיס אשראי  - עליהם לפנות למרכז התשלומים העירוני לביצוע תשלום ביטוח ואגרת העשרה,  לאחר מכן תוכלו להשלים רישום דרך אתר העירייה.
  3. הורים המעוניינים להסדיר תשלום ביטוח בלבד ייגשו למרכז התשלומים העירוני להסדרת התשלום והפקדת צק דחוי לחודש 01.10.22 לאחר מכן תוכלו להשלים רישום דרך אתר העירייה.