על מנת לבצע את תהליך הרישום יש לעיין בחוברת.
בסיום קריאת החוברת יש להיכנס ללינק ההצהרה המצורף, רק לאחר חתימה על ההצהרה ייפתח לינק לכניסה וביצוע הרישום.
*מילוי הנספח בעמוד האחרון של החוברת נדרש רק במידת הצורך בהתאם להנחיות המופיעות בחוברת.

לצפייה בחוברת בלשונית חדשה לחץ כאן
חוברת רישום גנים3.pdf


מילוי הצהרה וכניסה לרישום