מחזיקי ומפעילי בתי הכנסת - לתשומת לבכם!

בהתאם להחלטת הממשלה - על בתי הכנסת חלה מגבלת התקהלות:

10 בפנים ו-20 מתפללים בחוץ.

בתי כנסת אשר להם ניתן אישור ״תו ירוק״ יוכלו לפעול בכפוף לאישור, בהתאם לתנאים הבאים:

  •  בבית תפילה עם מושבים קבועים - עד 50% תפוסה.
  •  בבית תפילה ללא מושבים קבועים – אדם אחד לכל 7 מ"ר. בכל מקרה, לא יותר מ-300 אנשים.
  •  מקומות ישיבה מופרדים, עם מרווח של כסא ביניהם.

עיריית עפולה הנגישה עבורכם את האפשרות להנפקת ״תו ירוק״ לבתי כנסת. ציבור מחזיקי/מפעילי בתי הכנסת נקרא להירשם באמצעות טופס הצהרה מקוון