הודעה 1 מתוך 4:

 

צו לשימוש ארעי - 16742-82.pdf

הודעה 2 מתוך 4:

צו לשימוש ארעי - 16742-80.pdf

 

הודעה 3 מתוך 4:

צו לפרסום 16706-60.pdf

הודעה 4 מתוך 4:

צו לשימוש ארעי 16663 - 225 ואחרים.pdf