תושבים יקרים, 

הריני להודיעכם כי ביום שלישי, תאריך07/12/21, בין השעות: 7:00-16:00, תתבצע עבודת גיזום עצים ברחוב קרן היסוד.  

הנכם מתבקשים שלא לחנות את רכביכם ברחוב במועד שנקבע על מנת שלא ייגרם נזק כלשהו לרכביכם.

אודה לשיתוף פעולה!
בברכה,

                                רביד גלסמן 
מנהל מחלקת גנים ונוף 
אגף שפ"ע –עיריית עפולה