תושבים יקרים,

לתשומת לבכם, עפ״י הודעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר - חל איסור על הוצאת העופות למרעה, עקב התפרצות שפעת העופות בארץ.
לרשותכם, מצורפת הודעת המשרד בנושא:

שפעת.pdf