הקלות לעסקים

 

תושבים יקרים, בהנחיית משרד הפנים, עיריית עפולה תעניק הנחה בהיקף של 95% בארנונה לעסקים שנפגעו, בהיקף של מעל 60% ויותר במחזור העסקאות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

לרשותכם, הסבר בנוגע להליך הגשת הבקשה:

על בעל/ת העסק המבקש/ת הנחה זו בארנונה, להגיש באופן עמצאי בקשה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (באמצעות אתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה).

ממשלת ישראל אישרה מתווה נוסף של סיוע בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית במשבר הקורונה. ההנחה הינה במסגרת תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020. תקנות אלו אושרו בתאריך 16.9.2020. קישור לתקנות

בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. ההנחה תינתן לזכאים לכך באופן אוטומטי, עם קבלת האישור מהסוכנות לעסקיים קטנים ובינוניים. אין צורך לפנות לרשות המקומית


העסקים שזכאים להנחה מתשלומי ארנונה:

 • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם הוא עד 200 מיליון שקלים וחלה ירידה של יותר מ-60% במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
 • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם נע בין 200 מיליון שקלים ל-400 מיליון שקלים וחלה ירידה של יותר מ-80% במחזור העסקות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
 • עסקים שהחלו את פעילותם לראשונה בתקופה: מיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020) - אם יימצאו כזכאים למענק סיוע מהממשלה​.

בעלי עסקים שימצאו זכאים להנחה מכח התקנות יקבלו הנחה של 95% בתשלום הארנונה.

הזכאות להנחה מארנונה תינתן חודשיים קדימה, על בסיס החודשיים הקודמים אשר לגביהם הוצהרה ונמצאה זכאות למענק, למעט תקופת הזכאות הראשונה שתינתן ל-3 חודשים, על בסיס בדיקת הזכאות למענק בחודשיים שקדמו להם.

עסקים שימצאו זכאים להנחה כאמור יהיה עליהם לשלם את 5% הנותרים ואת חיוב היטל השמירה

עסקים שכבר שילמו את הארנונה בעבור יוני 2020 – ספטמבר 2020 כולל, יקבלו החזר בקיזוז חובות ארנונה המגיעים לעירייה, ככל שיש.

השלבים להגשת בקשה להנחה:

 1. הגשת בקשה למענק הוצאות לעצמאיים לרשות המסים בקישור זה
 2. לאחר קבלת האישור למענק מרשות המסים, יש להגיש אותו לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה בקישור זה​
 3. באחריות הסוכנות לעסקים קטנים להעביר לרשות המקומית את רשימות הזכאים להנחה.
 4. הרשות תעניק הנחה לזכאים לכך באופן אוטומטי, עם קבלת האישור.

קיזוזים וביטול זכאות בדיעבד

 • ביטול זכאות לעסק – ככל שיתברר בדיעבד שהעסק לא זכאי להנחה, הסוכנות תעביר הודעה לעסק ולרשות המקומית על ביטול הזכאות. הרשות המקומית תבטל את ההנחה בארנונה ותוציא הודעת חיוב לעסק.
 • ביטול זכאות שניתנה לעסק בשוגג על ידי הרשות המקומית – ככל שיתברר שהייתה טעות בדיווח הרשות המקומית, הסוכנות תעביר הודעה לרשות על ביטול הזכאות לעסק. הרשות המקומית תבטל את ההנחה בארנונה ותוציא הודעת חיוב לעסק.​

לידיעתכם:

 • העירייה תפרסם כל מידע רלוונטי, מעת לעת, באתר האינטרנט שלה.
 •  יודגש כי הליך בדיקת הזכאות עשוי לארוך זמן והוא יבוצע ע"י רשות המיסים ובאמצעות הסוכנות.

אנו מציעים להתחיל בהקדם את תהליך הבקשה מול רשות המסים כדי לקבל את האישורים המתאימים בהקדם.

בהצלחה!