מחפשים עשייה משמעותית ?
רוצים לסייע לצעירים בסיכון ֿ?
תכנית ״מתנ״ע״ הפעילה בעיר מחפשת ״מנטובים״ מתנדבים שיוכשרו ויצטרפו לעשייה משמעותית.
לפרטים נוספים:

מיזם מתנע - דרושים.pdf