תושבים יקרים,
לצורך ביצוע עבודות תחזוקה, הפארק העירוני יהיה סגור לקהל ביום שלישי 09.02.21

אנו מודים לכם על ההבנה

הודעה על עבודות תחזוקה בפארק