הורים יקרים שלום,
היום בחצות (11.02.21) יסתיים מועד הרישום לכיתות א׳ לשנה"ל התשפ"ב.
תלמידים שלא נרשמו ישובצו ע"פ שיוך לבית ספר עוגן.
כמו כן ניתן להגיש ערעור באתר העירייה החל מתאריך 23.03.2021 עד ה-11.04.21
הודעות על שיבוצים יימסרו להורים בין התאריכים 14.03.21 עד ה- 22.03.21