The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 12/05/2024 15/05/2024
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 12/05/2024 15/05/2024
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 12/05/2024 15/05/2024
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 12/05/2024 15/05/2024
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 06/12, 07-24 15/05/2024
פרוטוקול מכרזים מס' 04/2024 01/05/2024
פרוטוקול מכרזים מס' 03/2024 18/04/2024
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 03/12, 04-24 15/04/2024
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 6-24,05/12 15/04/2024
פרוטוקול מועצת העיר מס' 05/12 06-24 15/04/2024
פרוטוקול מועצת העיר מס' 04/12 05-24 15/04/2024
פרוטוקול מועצת העיר מס' 03/12 04-24 15/04/2024
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 4/12 05-24 15/04/2024
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 02/12, 03-24 20/03/2024
פרוטוקול מועצת העיר מס' 02/12 03-24 20/03/2024
פרוטוקול מועצת העיר מס' 01/12 02-24 20/03/2024
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 01/12 02-24 20/03/2024
פרוטוקול וועדת השלושה מס' וועדת השלושה לבניית בית ספר נועם מורייה 25/02/2024
פרוטוקול מכרזים מס' 2/2024 19/02/2024
פרוטוקול וועדת השלושה מס' 01/2023 08/02/2024
פרוטוקול מכרזים מס' 1/2024 29/01/2024
פרוטוקול מועצת העיר מס' 77/11 01-24 16/01/2024
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 77/11 01-24 16/01/2024
פרוטוקול מכרזים מס' 14/2023 11/09/2023
פרוטוקול וועדת השלושה מס' 04/09/2023
פרוטוקול מועצת העיר מס' 75/11 12-23 , 15/08/2023
פרוטוקול מועצת העיר מס' 74/11 11-23 , 15/08/2023
פרוטוקול מועצת העיר מס' 73/11 10-23 , 15/08/2023
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 75/11, 12-23 15/08/2023
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 74/11, 11-23 15/08/2023
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 73/11, 10-23 15/08/2023
פרוטוקול הקצאות מס' 17 09/08/2023
פרוטוקול מכרזים מס' 13/2023 09/08/2023
פרוטוקול מכרזים מס' 12/2023 07/08/2023
פרוטוקול מועצת העיר מס' 72/11, 09-23 18/07/2023
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 72/11, 09-23 18/07/2023
פרוטוקול מכרזים מס' 11/2023 12/07/2023
פרוטוקול תמיכות מס' 24 03/07/2023
פרוטוקול מכרזים מס' 10/2023 26/06/2023
פרוטוקול ערר מס' 04.05.2022 - סהר סרוסי סופר לב העמק בע"מ 22/06/2023
פרוטוקול מועצת העיר מס' 71/11, 08-23 20/06/2023
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 71/11, 08-23 20/06/2023
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 71-11, 08/23 20/06/2023
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 19 19/06/2023
פרוטוקול מכרזים מס' 9/2023 15/06/2023
פרוטוקול מועצת העיר מס' 70/11, 07-23 15/05/2023
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 70-11, 07/23 15/05/2023
פרוטוקול מכרזים מס' 8/2023 14/05/2023
פרוטוקול הקצאות מס' 16 08/05/2023
פרוטוקול תמיכות מס' 25 08/05/2023
פרוטוקול מועצת העיר מס' 69/11, 06-23 30/04/2023
פרוטוקול מכרזים מס' 7/2023 30/04/2023
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 69/11, 06-23 30/04/2023
פרוטוקול מנהלת אזורי תעשיה עפולה-יזרעאל מס' 5 23/04/2023
פרוטוקול וועדת השלושה מס' 23/03/2023
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 18 22/03/2023
פרוטוקול מועצת העיר מס' 68/11, 05-23 21/03/2023
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 68/11, 05-23 21/03/2023
פרוטוקול מכרזים מס' 6/2023 20/03/2023
פרוטוקול מכרזים מס' 5/2023 12/03/2023
פרוטוקול מכרזים מס' 4/2023 27/02/2023
פרוטוקול מועצת העיר מס' 67/11, 04-23 21/02/2023
פרוטוקול מועצת העיר מס' 66/11, 03-23 21/02/2023
פרוטוקול מועצת העיר מס' 65/11, 02-23 21/02/2023
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 67/11, 04-23 21/02/2023
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 66/11, 03-23 21/02/2023
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 65/11, 02-23 21/02/2023
פרוטוקול מכרזים מס' 3/2023 13/02/2023
פרוטוקול הקצאות מס' 15 12/02/2023
פרוטוקול תרומות מס' 2 30/01/2023
פרוטוקול תמיכות מס' 23 29/01/2023
פרוטוקול מכרזים מס' 2/2023 29/01/2023
פרוטוקול תרומות מס' 1 16/01/2023
פרוטוקול מכרזים מס' 1/2023 10/01/2023
פרוטוקול מועצת העיר מס' 64/11, 01-23 04/01/2023
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 64/11, 01-23 04/01/2023
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 17 28/12/2022
פרוטוקול ערר מס' 04-04-21 + 01.05.20 - מקס סטוק עפולה בע"מ 28/12/2022
פרוטוקול הקצאות מס' 14 28/12/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 21/2022 27/12/2022
פרוטוקול ועדה לענייני גבייה מס' 1 25/12/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 20/2022 20/12/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 19/2022 18/12/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 18/2022 12/12/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 63/11, 18-22 23/11/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 62/11, 17-22 23/11/2022
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 63/11, 18-22 23/11/2022
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 62/11, 17-22 23/11/2022
פרוטוקול ערר מס' 13.04.2022 - סלקשיין מחסני אופנה בע"מ 15/11/2022
פרוטוקול הקצאות מס' 13 06/11/2022
פרוטוקול מל"ח (משק לשעת חירום) מס' 10 03/11/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 17/2022 19/10/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 16/2022 19/10/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 61/11, 16-22 18/10/2022
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 61/11, 16-22 18/10/2022
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 16 28/09/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 60/11, 15-22 20/09/2022
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 60/11, 15-22 20/09/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 15/2022 15/09/2022
פרוטוקול הקצאות מס' 12 11/09/2022
פרוטוקול תמיכות מס' 22 21/08/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 14/2022 17/08/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 59/11, 14-22 16/08/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 58/11, 13-22 16/08/2022
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 59/11, 14-22 16/08/2022
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 58/11, 13-22 16/08/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 13/2022 08/08/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 12/2022 01/08/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 11/2022 28/07/2022
פרוטוקול וועדת השלושה מס' 1/2022 26/07/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 51/11, 12-22 19/07/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 10/2022 18/07/2022
פרוטוקול הקצאות מס' 11 07/07/2022
פרוטוקול ערר מס' 02.11.21 - רוני חיון נכסים 06/07/2022
פרוטוקול תמיכות מס' 21 29/06/2022
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 15 29/06/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 56/11, 11-22 20/06/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 55/11, 10-22 20/06/2022
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 55/11, 10-22 20/06/2022
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 56/11, 11-22 20/06/2022
פרוטוקול כספים מס' 20 16/06/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 9/2022 14/06/2022
פרוטוקול הקצאות מס' 10 13/06/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 54/11, 09-22 06/06/2022
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 54/11, 09-22 06/06/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 8/2022 02/06/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 51/11, 08-22 11/05/2022
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 53/11, 08-22 11/05/2022
פרוטוקול הקצאות מס' 9 09/05/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 7/2022 02/05/2022
פרוטוקול החברה העירונית לחינוך מס' 4 27/04/2022
פרוטוקול מנהלת אזורי תעשיה עפולה-יזרעאל מס' 4 24/04/2022
פרוטוקול כספים מס' 19 24/04/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' , 52/11 07-22 13/04/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 6/2022 10/04/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 51/11, 06-22 29/03/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 50/11, 05-22 29/03/2022
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 50/11, 05-22 29/03/2022
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 51/11, 06-22 29/03/2022
פרוטוקול כספים מס' 18 28/03/2022
פרוטוקול מל"ח (משק לשעת חירום) מס' 9 27/03/2022
פרוטוקול הקצאות מס' 8 24/03/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 5/2022 23/03/2022
פרוטוקול מל"ח (משק לשעת חירום) מס' 8 20/03/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 4/2022 13/03/2022
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 14 06/03/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 3/2022 28/02/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 49/11 ,04-22 22/02/2022
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 49/11 ,04-22 22/02/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 48/11, 03-22 16/02/2022
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 48/11, 03-22 16/02/2022
פרוטוקול תמיכות מס' 20 14/02/2022
פרוטוקול הקצאות מס' 7 13/02/2022
פרוטוקול כספים מס' 17 13/02/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 2/2022 09/02/2022
פרוטוקול תמיכות מס' 19 30/01/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 47/11, 02-22 26/01/2022
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 47/11, 02-22 26/01/2022
פרוטוקול מועצת העיר מס' 46,11, 01/22 12/01/2022
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 11/46 ,22-0 12/01/2022
פרוטוקול מכרזים מס' 1/2022 11/01/2022
פרוטוקול מל"ח (משק לשעת חירום) מס' 7 30/12/2021
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 13 20/12/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 44/11, 12-21 20/12/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 45/11, 13-21 20/12/2021
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 13 13/12/2021
פרוטוקול הקצאות מס' 6 12/12/2021
פרוטוקול ערר מס' 03.05.2020 + 13.5.2021 - בלו סקאי ליסינג תפעולי בע"מ 01/12/2021
פרוטוקול ערר מס' 15-07-21 + 26-07-21 - ש. שניידר השקעות בע"מ 01/12/2021
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 12 29/11/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 14/2021 25/11/2021
פרוטוקול ערר מס' 04-11-21 סופר פארם (ישראל) בע"מ 17/11/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 43/11, 11-21 10/11/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 42/11, 10-21 10/11/2021
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 10 10/11/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 41/11, 09-21 10/11/2021
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 11 10/11/2021
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 9 10/11/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 13/2021 09/11/2021
פרוטוקול כספים מס' 16 08/11/2021
פרוטוקול תמיכות מס' 18 24/10/2021
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 12 13/10/2021
פרוטוקול הקצאות מס' 5 10/10/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 12 10/10/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 11/2021 14/09/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 10 09/09/2021
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 8 29/08/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 40/11, 08-21 29/08/2021
פרוטוקול כספים מס' 15 25/08/2021
פרוטוקול ערר מס' 1.7.20 + 4.6.21 - רכבת ישראל בע"מ 18/08/2021
פרוטוקול מל"ח (משק לשעת חירום) מס' 6 01/08/2021
פרוטוקול הקצאות מס' 4 28/07/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 9 28/07/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 8 22/07/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 7 14/07/2021
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 11 13/07/2021
פרוטוקול מל"ח (משק לשעת חירום) מס' 5 11/07/2021
פרוטוקול תמיכות מס' 17 27/06/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 06/2021 23/06/2021
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 6 20/06/2021
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 7 20/06/2021
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 6 20/06/2021
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 7 20/06/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 39/11, 07-21 20/06/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 38/11, 06-21 20/06/2021
פרוטוקול כספים מס' 14 17/06/2021
פרוטוקול הקצאות מס' 3 13/06/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 5/2021 31/05/2021
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 5 23/05/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 37/11, 05-21 23/05/2021
פרוטוקול מל"ח (משק לשעת חירום) מס' 4 12/05/2021
פרוטוקול כספים מס' 13 11/05/2021
פרוטוקול החברה העירונית לחינוך מס' 3 04/05/2021
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 4 22/04/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 36/11, 04-21 22/04/2021
פרוטוקול הקצאות מס' 2 20/04/2021
פרוטוקול ערר מס' 01.10.2020 - טנא השוק בע"מ 19/04/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 4 13/04/2021
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 10 12/04/2021
פרוטוקול כספים מס' 12 08/04/2021
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 3 08/04/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 35/11 , 03-21 08/04/2021
פרוטוקול מנהלת אזורי תעשיה עפולה-יזרעאל מס' 3 06/04/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 3 24/03/2021
פרוטוקול כספים מס' 11 14/03/2021
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 2 14/03/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 34/11 , 02-21 14/03/2021
פרוטוקול ערר מס' 01-10-19 + 2020 - קניון העמקים בע"מ 11/03/2021
פרוטוקול הקצאות מס' 1 07/03/2021
פרוטוקול תמיכות מס' 16 31/01/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 2 31/01/2021
פרוטוקול כספים מס' 10 24/01/2021
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 1 24/01/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 33/11 , 01-21 24/01/2021
פרוטוקול כספים מס' 9 20/01/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 1 11/01/2021
פרוטוקול תמיכות מס' 15 30/12/2020
פרוטוקול מל"ח (משק לשעת חירום) מס' 3 27/12/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 20 17/12/2020
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 10 06/12/2020
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 11 06/12/2020
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 12 06/12/2020
פרוטוקול מועצת העיר מס' 32/11 , 12-20 06/12/2020
פרוטוקול מועצת העיר מס' 31/11 , 11-20 06/12/2020
פרוטוקול מועצת העיר מס' 30/11 , 10-20 06/12/2020
פרוטוקול כספים מס' 8 06/12/2020
פרוטוקול מל"ח (משק לשעת חירום) מס' 2 30/11/2020
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 9 16/11/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 17 25/10/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 18 22/10/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 16 11/10/2020
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 9 06/09/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 15 03/09/2020
פרוטוקול תמיכות מס' 14 31/08/2020
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 8 16/08/2020
פרוטוקול מועצת העיר מס' 29/11 , 09-20 16/08/2020
פרוטוקול מועצת העיר מס' 28/11 ,08-20 16/08/2020
פרוטוקול מל"ח (משק לשעת חירום) מס' 1 12/08/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 14 09/08/2020
פרוטוקול תמיכות מס' 13 06/08/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 13 29/07/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 12 05/07/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 11 25/06/2020
סגירת ערר סופר פארם_מונגש 24/06/2020
סגירת ערר סופר פארם_חתום 24/06/2020
החלטה 23.06.2020 סגירת תיק ערר שירותי בריאות כללית מרכז רפואי העמק 23/06/2020
פרוטוקול מועצת העיר מס' 27/11 , 07-20 21/06/2020
פרוטוקול מועצת העיר מס' 26/11 , 06-20 21/06/2020
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 6 21/06/2020
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 7 21/06/2020
פרוטוקול כספים מס' 7 15/06/2020
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 8 08/06/2020
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 6 04/06/2020
פרוטוקול מועצת העיר מס' 25/11 , 05-20 03/06/2020
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 5 03/06/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 9/2020 13/05/2020
פרוטוקול מועצת העיר מס' 24/11 , 04-20 07/05/2020
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 4 07/05/2020
פרוטוקול החברה העירונית לחינוך מס' 2 04/05/2020
פרוטוקול מליאה מס' 2 04/05/2020
פרוטוקול החברה העירונית לחינוך מס' 2 04/05/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 0 04/05/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 0 15/03/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 0 04/03/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 0 27/02/2020
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 2 23/02/2020
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 3 23/02/2020
פרוטוקול מועצת העיר מס' 23/11 , 03-20 23/02/2020
פרוטוקול מועצת העיר מס' 22/11 , 02-20 23/02/2020
סגירת ערר כרסנטי 19/02/2020
סגירת ערר כרסנטי_גרסה נגישה 19/02/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 0 09/02/2020
פרוטוקול תמיכות מס' 12 05/02/2020
פרוטוקול מועצת העיר מס' 21/11 , 01-20 26/01/2020
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 1 26/01/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 0 23/01/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 0 12/01/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 0 09/01/2020
פרוטוקול מכרזים מס' 0 30/12/2019
פרוטוקול מכרזים מס' 0 22/12/2019
פרוטוקול מועצת העיר מס' 20/11 , 15-19 08/12/2019
פרוטוקול מועצת העיר מס' 19/11 , 14-19 08/12/2019
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 14 08/12/2019
סגירת ערר_בנק הפועלים_27.11.19 27/11/2019
פרוטוקול ערר מס' 0 27/11/2019
פרוטוקול מועצת העיר מס' 17/11 , 12-19 17/11/2019
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 12 17/11/2019
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 13 17/11/2019
פרוטוקול כספים מס' 6 07/11/2019
פרוטוקול תאום תנועה מס' 5 04/11/2019
פרוטוקול מכרזים מס' 0 04/11/2019
פרוטוקול מועצת העיר מס' 16/11 , 11-19 27/10/2019
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 11 27/10/2019
פרוטוקול מכרזים מס' 0 03/10/2019
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 7 25/09/2019
פרוטוקול מכרזים מס' 0 24/09/2019
פרוטוקול מכרזים מס' 0 27/08/2019
פרוטוקול מועצת העיר מס' 15/11, 10-19 18/08/2019
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 10 18/08/2019
פרוטוקול תאום תנועה מס' 4 08/08/2019
פרוטוקול תמיכות מס' 11 23/07/2019
פרוטוקול מכרזים מס' 0 23/07/2019
פרוטוקול ערר מס' 0 23/07/2019
פרוטוקול ערר מס' 0 23/07/2019
פרוטוקול מועצת העיר מס' 14/11, 9-19 30/06/2019
פרוטוקול מועצת העיר מס' 13/11 , 8-19 30/06/2019
פרוטוקול מועצת העיר מס' 12/11 , 7-19 30/06/2019
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 7 30/06/2019
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 8 30/06/2019
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 9 30/06/2019
פרוטוקול תאום תנועה מס' 3 27/06/2019
פרוטוקול תמיכות מס' 12 24/06/2019
פרוטוקול מכרזים מס' 0 24/06/2019
פרוטוקול כספים מס' 5 12/06/2019
פרוטוקול מכרזים מס' 0 12/06/2019
ווע סגירת תיק המרכז הבריאותי ד.ע בע"מ 05/06/2019
פרוטוקול מכרזים מס' 0 04/06/2019
פרוטוקול מועצת העיר מס' 11/11 , 6-19 26/05/2019
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 6 26/05/2019
פרוטוקול החברה העירונית לחינוך מס' 1 19/05/2019
פרוטוקול מכרזים מס' 0 16/05/2019
פרוטוקול מועצת העיר מס' 10/11 , 5-19 30/04/2019
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 5 30/04/2019
פרוטוקול מנהלת אזורי תעשיה עפולה-יזרעאל מס' 2 29/04/2019
פרוטוקול מכרזים מס' 0 15/04/2019
פרוטוקול מועצת העיר מס' 09/11 , 4-19 07/04/2019
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 4 07/04/2019
פרוטוקול תאום תנועה מס' 2 04/04/2019
החלטה - סגירת ערר חסון 01/04/2019
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 5 28/03/2019
פרוטוקול מכרזים מס' 0 26/03/2019
פרוטוקול מכרזים מס' 0 10/03/2019
פרוטוקול מועצת העיר מס' 08/11 , 3-19 03/03/2019
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 3 03/03/2019
פרוטוקול תאום תנועה מס' 1 14/02/2019
פרוטוקול מועצת העיר מס' 07/11, 2-19 06/02/2019
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 2 06/02/2019
פרוטוקול תמיכות מס' 10 06/02/2019
פרוטוקול מכרזים מס' 0 28/01/2019
פרוטוקול מכרזים מס' 0 17/01/2019
החלטה - ערר הממפעל להכשרת ילדי ישראל 17/01/2019
פרוטוקול מועצת העיר מס' 06/11, 1-19 16/01/2019
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 1 16/01/2019
פרוטוקול מכרזים מס' 0 10/01/2019
החלטה - ערר ניו פארם 07/01/2019
החלטה - ערר שופרסל 07/01/2019
החלטה - ערר רוזן 07/01/2019
החלטה - ערר בנק הפועלים (1) 31/12/2018
החלטה - ערר עוגן 31/12/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 30/12/2018
פרוטוקול מועצת העיר מס' 13 27/12/2018
פרוטוקול מועצת העיר מס' 12 27/12/2018
פרוטוקול מועצת העיר מס' 11 27/12/2018
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 13 27/12/2018
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 11 27/12/2018
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 12 27/12/2018
פרוטוקול תמיכות מס' 9 24/12/2018
פרוטוקול מנהלת אזורי תעשיה עפולה-יזרעאל מס' 1 20/12/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 19/12/2018
פרוטוקול כספים מס' 4 13/12/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 12/12/2018
פרוטוקול מועצת העיר מס' 10 28/11/2018
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 10 28/11/2018
פרוטוקול מועצת העיר מס' 9 22/11/2018
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 9 22/11/2018
החלטה - ערר מעוז הראל 19/11/2018
החלטה - ערר בנק הפועלים לשנת 2018 12/11/2018
החלטה - ערר רותם שבח 12/11/2018
החלטה - ערר עורב לשנים 2017-2018 24/10/2018
החלטה - ערר רוני חיון נכסים ואחזקות 23/10/2018
החלטה - ערר ניצת הדובדבן 18/10/2018
החלטה - ערר אל. סי.אס 09/10/2018
החלטה - ערר מי נעם 08/10/2018
החלטה - ערר פז חברת נפט לשנים 2015-2017 08/10/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 07/10/2018
פרוטוקול תמיכות מס' 8 13/09/2018
החלטה - ערר מדינת ישראל רשות האכיפה והגבייה 12/09/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 04/09/2018
פרוטוקול מועצת העיר מס' 6 20/08/2018
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 6 20/08/2018
פרוטוקול מועצת העיר מס' 8 20/08/2018
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 7 20/08/2018
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 8 20/08/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 09/08/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 31/07/2018
החלטה - ערר יינות ביתן 26/07/2018
פרוטוקול מועצת העיר מס' 5 17/07/2018
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 5 17/07/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 12/07/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 27/06/2018
החלטה - ערר דלק 24/06/2018
החלטה - ערר בן משה דרור +תומר 19/06/2018
החלטה - ערר חיים בן יוסף 19/06/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 12/06/2018
פרוטוקול מועצת העיר מס' 4 07/06/2018
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 4 07/06/2018
פרוטוקול תמיכות מס' 7 17/05/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 13/05/2018
החלטה - ערר משארקה 08/05/2018
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 3 26/04/2018
פרוטוקול מועצת העיר מס' 3 26/04/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 26/04/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 12/04/2018
החלטה - ערר אי. פי . ישראל ובקרה 28/03/2018
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 2 14/03/2018
פרוטוקול מועצת העיר מס' 2 14/03/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 07/03/2018
החלטה - ערר שפיר מיכאל 26/02/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 25/02/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 11/02/2018
החלטה - ערר גוונים 08/02/2018
פרוטוקול מועצת העיר מס' 1 07/02/2018
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 1 07/02/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 30/01/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 24/01/2018
החלטה - ערר בנק הפועלים 10/01/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 1/2018 07/01/2018
פרוטוקול מכרזים מס' 0 07/01/2018
החלטה - ערר כלי זמר 01/01/2018
החלטה - ערר צח ציוד חקלאי 01/01/2018
פרוטוקול מועצת העיר מס' 20 24/12/2017
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 19 24/12/2017
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 20 24/12/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 19 24/12/2017
פרוטוקול תמיכות מס' 6 12/12/2017
החלטה - ערר פרטס 12/12/2017
החלטה - ערר זגה יבוא ושיווק רהיטים 06/12/2017
החלטה - ערר סלקום 05/12/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 18 30/11/2017
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 18 30/11/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 17 21/11/2017
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 17 21/11/2017
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 17 21/11/2017
החלטה - ערר פרונטק 21/11/2017
החלטה - ערר מפעלי התחנות 15/11/2017
החלטה - ערר הריבוע הכחול 09/11/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 16 05/11/2017
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 16 05/11/2017
החלטה - ערר שלמה תחבוה 2007 05/11/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 15 23/10/2017
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 15 23/10/2017
החלטה - ערר מוסך מונזה 03/10/2017
החלטה - ערר עורב לנכס 17204201010 03/10/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 14 26/09/2017
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 14 26/09/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 13 14/09/2017
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 13 14/09/2017
החלטה - ערר מונזה לשנת 2017 10/09/2017
החלטה - ערר שי חברה לשירותי סיעוד 10/09/2017
פרוטוקול תמיכות מס' 5 07/09/2017
החלטה - ערר יעד ניהול תחנות דלק 07/09/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 12 24/08/2017
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 12 24/08/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 11 10/08/2017
הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 11 10/08/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 10 17/07/2017
החלטה - ערר י.ח.י - חיים בן יוסף 06/07/2017
החלטה - ערר קרדן רכב 06/07/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 9 28/06/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 8 28/06/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 7 28/06/2017
פרוטוקול כספים מס' 3 19/06/2017
החלטה - ערר ספיר תעשיות פלסטיק 29/05/2017
החלטה - ערר ד.דרורי חברה לבניין ופיתוח 23/05/2017
החלטה - ערר האחים שרבט 23/05/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 6 11/05/2017
החלטה - ערר ביג מגה אור 09/05/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 4 09/04/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 3 09/04/2017
פרוטוקול כספים מס' 2 23/03/2017
החלטה - ערר מורדכי חייט 23/03/2017
החלטה - ערר אסתר ניהול מערכות רולדין 22/03/2017
החלטה - ערר שוכרים ביג מגה אור 22/03/2017
החלטה 22.03.17 תיק נסגר 22/03/2017
פרוטוקול כספים מס' 1 21/03/2017
החלטה - ערר נוב שחם נדלן 15/03/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 2 07/03/2017
החלטה - ערר חב' למשאבות אחים אסנין 07/03/2017
החלטה - ערר פרופורציה 07/03/2017
החלטה - ערר פס אור 06/03/2017
החלטה - ערר בנק מזרחי 12/02/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 1 26/01/2017
החלטה - ערר אבא ויקטורי חב' לניהול 22/01/2017
החלטה - ערר דואר ישראל 18/01/2017
החלטה - ערר בנק לאומי 05/01/2017
פרוטוקול מועצת העיר מס' 16 25/12/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 16 25/12/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 15 25/12/2016
החלטה - ערר מתחם ONE 25/12/2016
החלטה - ערר הרשות הארצית לכיבוי אש 11/12/2016
החלטה - ערר מבני תעשיה 07/12/2016
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 4 14/11/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 14 10/11/2016
החלטה - ערר בני שרבט מבני תעשייה 01/11/2016
החלטה - ערר דור אלון 31/10/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 13 08/09/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 12 08/09/2016
פרוטוקול תמיכות מס' 3 05/09/2016
החלטה - ערר פריבש 28/08/2016
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 2 16/08/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 11 09/08/2016
החלטה - ערר עורב לשנים 2015-2016 04/08/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 10 18/07/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 9 26/06/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 8 26/06/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 7 24/05/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 6 18/04/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 3 18/04/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 5 13/04/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 4 07/04/2016
פרוטוקול תמיכות מס' 1 21/03/2016
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 3 15/03/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 2 29/02/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 1 26/01/2016
פרוטוקול תמיכות מס' 2 10/01/2016
פרוטוקול תמיכות מס' 4 04/01/2016
פרוטוקול מועצת העיר מס' 17 28/12/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 16 28/12/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 15 28/12/2015
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 1 25/11/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 14 22/11/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 13 22/11/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 12 11/11/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 11 13/10/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 10 08/10/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 9 06/09/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 9 06/09/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 8 27/07/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 7 21/06/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 5 21/06/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 4 28/04/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 3 29/03/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 2 22/02/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 1 22/02/2015
פרוטוקול מועצת העיר מס' 21 28/12/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 20 28/12/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 19 10/12/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 18 10/12/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 17 10/11/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 16 10/11/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 15 24/08/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 14 24/08/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 13 26/06/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 12 26/06/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 11 27/05/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 10 27/05/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 9 09/04/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 8 09/04/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 7 27/03/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 6 05/03/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 5 23/02/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 4 23/02/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 3 05/02/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 2 21/01/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 1 07/01/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 11 01/01/2014
פרוטוקול מועצת העיר מס' 10 10/12/2013
פרוטוקול מועצת העיר מס' 9 10/12/2013
פרוטוקול מועצת העיר מס' 8 03/12/2013
פרוטוקול מועצת העיר מס' 7 17/09/2013
פרוטוקול מועצת העיר מס' 6 07/08/2013
פרוטוקול מועצת העיר מס' 5 10/07/2013
פרוטוקול מועצת העיר מס' 4 17/06/2013
פרוטוקול מועצת העיר מס' 3 18/04/2013
פרוטוקול מועצת העיר מס' 2 20/03/2013
פרוטוקול מועצת העיר מס' 1 20/01/2013
פרוטוקול מועצת העיר מס' 13 26/12/2012
פרוטוקול מועצת העיר מס' 12 26/11/2012
פרוטוקול מועצת העיר מס' 10 26/11/2012
פרוטוקול מועצת העיר מס' 9 28/10/2012
פרוטוקול מועצת העיר מס' 8 12/09/2012
פרוטוקול מועצת העיר מס' 7 19/08/2012
פרוטוקול מועצת העיר מס' 6 10/07/2012
פרוטוקול מועצת העיר מס' 5 04/06/2012
פרוטוקול מועצת העיר מס' 4 13/05/2012
פרוטוקול מועצת העיר מס' 3 30/04/2012
פרוטוקול מועצת העיר מס' 2 29/03/2012
פרוטוקול מועצת העיר מס' 1 19/02/2012
פרוטוקול מועצת העיר מס' 11 25/12/2011
פרוטוקול מועצת העיר מס' 10 28/11/2011
פרוטוקול מועצת העיר מס' 9 28/11/2011
פרוטוקול מועצת העיר מס' 8 11/11/2011
פרוטוקול מועצת העיר מס' 7 18/09/2011
פרוטוקול מועצת העיר מס' 3 17/04/2011
פרוטוקול מועצת העיר מס' 2 27/02/2011
פרוטוקול מועצת העיר מס' 11 21/11/2010
פרוטוקול מועצת העיר מס' 10 21/11/2010
פרוטוקול מועצת העיר מס' 9 21/11/2010
פרוטוקול מועצת העיר מס' 8 12/09/2010
פרוטוקול מועצת העיר מס' 7 26/08/2010
פרוטוקול מועצת העיר מס' 6 27/07/2010
פרוטוקול מועצת העיר מס' 5 23/05/2010
פרוטוקול מועצת העיר מס' 4 06/05/2010
פרוטוקול מועצת העיר מס' 3 29/04/2010
פרוטוקול מועצת העיר מס' 2 21/03/2010
פרוטוקול מועצת העיר מס' 1 27/01/2010
פרוטוקול מועצת העיר מס' 17 20/12/2009
פרוטוקול מועצת העיר מס' 10 19/11/2009
פרוטוקול מועצת העיר מס' 8 30/04/2009
פרוטוקול מליאה מס'