דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול מועצת העיר מס' 44/11, 12-21 20/12/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 45/11, 13-21 20/12/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 43/11, 11-21 10/11/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 42/11, 10-21 10/11/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 41/11, 09-21 10/11/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 40/11, 08-21 29/08/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 39/11, 07-21 20/06/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 38/11, 06-21 20/06/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 37/11, 05-21 23/05/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 36/11, 04-21 22/04/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 35/11 , 03-21 08/04/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 34/11 , 02-21 14/03/2021
פרוטוקול מועצת העיר מס' 33/11 , 01-21 24/01/2021