תו התקן של מכון התקנים ניתן למתקני השעשועים ב-104 גני ילדים וב-60 גנים ציבוריים בהם מותקנים גני שעשועים לילדים ויהיה בתוקף עד סוף שנת 2022