"יוצרים שכונה" הינו מיזם נפלא במסגרתו אגפי הרווחה והקהילה בעיריית עפולה, מנהלת השכונות הוותיקות וילדי תכנית "פותחים עתיד" לשיפור הנראות של המרחבים הציבוריים.