שנת השמיטה הסתיימה ובעפולה החלו מיד במבצע שתילה נרחב של עשרות אלפי פרחים ושתילים שייצבעו את מרכז העיר, הרחובות המרכזיים והשכונות בשלל צבעים. במקביל, החלו צוותי הגינון של אגף שפ"ע לרענן את כל נושא הגינון בעיר.