יו"ר הוועדה:

אבי אלקבץ
ראש העיר
04-6520355/6

חברי הוועדה:

לירז וזאן - ״עוצמה״
054-7992152
מיכאל ברקן - "יחד"
050-5971116
דני דסטה - ״באנד״
050-3199316
נגה שרון - ״באנו לשנות״
050-6279399
 

מסמכי הוועדה: