חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - ראש העיר אבי אלקבץ - סיעת עפולה אחת

לירז וזאן - סיעת עוצמה

דני דסטה - סיעת באנד

נגה שרון - סיעת באנו לשנות

מיכאל ברקן - סיעת יחד

 

פרוטוקולים של וועדת מל״ח: