המדור עוסק בפיתוח התשתיות העירוניות, שיקומן ואחזקתן התקינה המהווה חלק בלתי נפרד מההקפדה על איכות חיי התושבים וחזות חיצונית מטופחת. במסגרת פיתוח, חידוש ואחזקת התשתיות העירוניות, אחראי אגף התשתיות על נושאים רבים ומגוונים ובכלל זה: שיקום מדרכות, קרצוף וריבוד כבישים, שיפור מערכות ניקוז, הגברת הבטיחות בדרכים ושיפור זרימת התנועה - כל זאת תוך תיאום ושיתוף פעולה עם גורמים רבים כמו חברת בזק, חברת החשמל, חברות הכבלים, תאגיד "מי - נע" ומינהלי העירייה האחרים.

סמכויות נוספות למדור תשתיות וכבישים:

  • בדיקת תכניות עפ"י החלטות ועדת בנין ערים (נספחי תנועה ,תכניות פיתוח חניות).
  • פיתוח מערכת התנועה העירונית (הסדרי תנועה תכנון כבישים , רמזורים וכיכרות.(
  • בקרה ופיקוח על עבודות הנדסיות המתבצעות בתחומי העירייה.
  • טיפול בפניות הציבור, משטרה, מוקד עירוני, מנהלי איזור. 
  • ועדת תמרור וועדת תחבורה. 
  • הנפקת אישורים והתקנת חניה לנכים.
  • מתן אישורים לביצוע עבודות תשתיות (חשמל, בזק, כבלים וקבלנים שונים).
  • פיקוח על ביצוע פרוייקטים, עבודות בכבישים, הסדרי תנועה וכו'.
  • פיקוח על עבודות חברת חשמל, בזק, הוט.

פרטי התקשרות:

מנהל תחום פרויקטים ותשתיות

כתובת: רחוב יהושע חנקין 47, עפולה - בניין העירייה

מהנדס כבישים, תנועה וניקוז

כתובת: אגף הנדסה: רחוב יהושע חנקין 47, עפולה - בניין העירייה, קומה 2.

מהנדס כבישים
מהנדס כבישים
04-6520345
ענבר שחר
מזכירת מהנדס כבישים
04-6520449