המינהלת אמונה על ביצוע עבודות לפיתוח השכונה, כולל שבילים, מדרכות, שטחים ציבוריים פתוחים וכדומה.