גינון בעיר עפולהכתובת: רחוב קהילת ציון 20

ניתן לפנות ישירות באמצעות מוקד 106

השטחים הפתוחים הם חלק עיקרי מהמרחב הציבורי, והם מספקים מרחב התרחשות מרכזי בעל תועלות רבות.

המחלקה מטפלת בכל השטחים הפתוחים העירוניים: גינות, גנים ופארקים, המהווים גורם מרכזי בהבטחת איכות הסביבה העירונית.

טבלת אנשי קשר - מחלקת גינון
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אבנר חייט מנהל מחלקת גינון 04-6484205/2 [email protected]
אמנון ברגר מפקח גינון - עפולה תחתית + c1 [email protected]
ארז אנקרי מפקח גינון - עפולה עלית, גבעת המורה ורובע יזרעאל [email protected]

נוהל טיפול העירייה בתלונות על עצים מסוכנים בשטחים פרטיים
טופס בקשה לרישיון כריתה/רישיון העתקה לפי פקודת היערות
קובץ התקנות