יצחק שריקי
גזבר העירייה
04-6520324

כתובת: רחוב יהושע חנקין 47, עפולה
פקס: 04-6520327
קבלת קהל: 
ימי א': 16:00-18:00

טבלת אנשי קשר - אגף כספים ותשלומים עירוניים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יצחק שריקי גזבר העירייה 04-6520324 [email protected]
סיון נחמן מזכירת גזבר העירייה 04-6520323 [email protected]
אידית שמואל בן דוד מנהלת חשבונות 04-6520365 [email protected]
נטע אברהם מ. חשבונות ספקים 04-6520332 [email protected]
לנה סדישב מ. חשבונות קבלנים 04-6520325 [email protected]
שני כנפו מנהלת חשבונות 04-6520330 [email protected]
אתי דימרי מנהלת מרכז תשלומים 04-6524001/2 [email protected]
קרן אשור מזכירת מרכז תשלומים 04-6524002 [email protected]
עופרה שדו מנהלת תחום אכיפה - מחלקת הגבייה 04-6524009 [email protected]