מאיר שפיראשנים: 1939-1940 ,1931-1932

נולד בגרז'יק שבפולין, תרל"ח (1878), נפטר בעפולה, תשכ"ב (1962).

מראשוני המתיישבים בעפולה (1925).

בגיל 19 היגר לגרמניה והיה פעיל שם בתנועה הציונית. עלה ארצה ב- 1925 והיה בין המתיישבים הראשונים בעפולה.

בנה בית מלון אליו באו להתאכסן מכל נקודות היישוב בארץ.

היה יושב ראש הועד לפני כינון הרשות המקומית. סייע לייסוד הלוואה וחיסכון במקום. בהשפעתו האישית תרם נדבן מארצות הברית להקמת בית הכנסת המרכזי.

כיהן בין השנים 1931-1932, 1939-1940.

על שמו רחוב מאיר שפירא.