פייבש טבצניקשנים: 1933-1939 ,1930-1931

נולד בוילקי, ליד קובנה שבליטה, תרנ"ז 1897.

לפני עלייתו לארץ, היה תלמיד תורה שלמד ימים ולילות ושאיפתו הייתה לחיות בארץ ישראל ולבנות אותה.

עלה לארץ בשנת 1925 והתיישב בעפולה שהייתה בראשית בנייתה. בנה בית מגורים לעצמו, עסק במסחר, היה מן הראשונים לנטוע פרדס אשכוליות והיה פעיל בעסקי הציבור.

בתקופת כהונתו הקים בית ספר מקומי, שאף לעשות את עפולה למרכז עירוני בשביל ההתיישבות העובדת שבעמק, אולם שנות עבודתו היו שנים קשות לתושבי עפולה שבאו ארצה זה מקרוב.

נבחר לתפקידו פעמיים וכיהן בשנים 1930-1931 , 1933-1939.