אפרים מזרחישנים: 1932-1933

נולד בטבריה, תרנ"ט (1898), נפטר בעפולה, תשכ"א (1961).

היה איש משכיל ושלט בכמה שפות, ניחן בקסם אישי והקדיש זמנו לעבודה הציבורית.

בימי המנדט שירת במשטרה העברית בטבריה.

בעפולה עבד כסוכן חברת "סינגר" למכונות תפירה ובאותו זמן היה גם מורה לערבית. במשך כמה שנים היה חבר המועצה ושימש סגן ראש המועצה עד שהגיע לראשות המועצה.

בתקופת כהונתו 1932-1933, משך אל העיר רבים מעולי פרס ובוכרה שנתנו בו אמון. היה פעיל בקונגרסים העולמיים של יוצאי ספרד והיה מסור לענייני ההגנה. עם קום מדינת ישראל שימש מתורגמן לממשל הצבאי בנצרת.