תחום פיתוח קהילה הוא אחד מתחומי הליבה של מרכז צעירים. הפעילות בו היא רחבה ודינאמית, מושתת ע"פ הצרכים היומיומיים המשתנים של הצעירים בעיר. 

הפעילות העיקרית בתחום היא שימור קהילה קיימת תוך שיפור חיי הקהילה ואורח החיים החברתי. 

הרעיון הוא ליווי פרויקטים קהילתיים להעשרה והעצמה של צעירי העיר בכלל וההורים הצעירים בפרט.

שימור והעצמת קהילת הצעירים תושבי העיר, קיום פעילויות קהילתיות לטובת שיפור אורח החיים החברתי קהילתי ומתן מענה לצרכי הקהילה בתחומי הפנאי וההעשרה.

 
מעורבות חברתית
 

פרטי התקשרות