פרטי התקשרות

יהודית פולק
רכזת תכנית שירות לאומי אזרחי