למעבר לפרוטוקולים של וועדת הכספים לחצו כאן

יו״ר הוועדה:
חביב פרץ  - סיעת הבית היהודי

חברי הוועדה:
בוריס יודיס - סיעת עפולה ביתנו
קרן אלקריף - סיעת עפולה אחת
איתי כהן - סיעת הבית החברתי
הרב מנחם גולד - סיעת שסג
נגה שרון - סיעת באנו לשנות
כפיר סרוסי - סיעת הליכוד