חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - מנחם גולד - סיעת שסג
צורי כהן - סיעת שסג
בתיה אדרי - סיעת תנופה לעפולה