חברי הוועדה:

יו"ר הוועדה:
חביב פרץ - סיעת הבית היהודי

חברי הוועדה:

בוריס יודיס - סיעת עפולה ביתנו

קרן אלקריף - סיעת עפולה אחת

איתי כהן - סיעת הבית החברתי

נגה שרון - סיעת באנו לשנות