חברי הוועדה

יו״ר הוועדה:
קרן אלקריף - סיעת עפולה אחת

חברי הוועדה:
דני דסטה - סיעת באנד
איתי כהן - סיעת הבית החברתי
עדיאל אילוז - סיעת היזרעאלים
מנחם גולד - סיעת שסג

בתיה אדרי - סיעת תנופה לעפולה
נגה שרון