חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - קרן אלקריף - סיעת עפולה אחת
דני דסטה - סיעת באנד
איתי כהן - סיעת הבית החברתי
עדיאל אילוז - סיעת היזרעאלים
מנחם גולד - סיעת שסג
מיכל ברקן - סיעת יחד
בתיה אדרי - סיעת תנופה לעפולה