יו''ר הוועדה:

חברי הוועדה:

חביב פרץ
סגן ומ"מ ראש העיר
04-6520431

לקבלת מידע נוסף ולבקשות להבהרות והגשת ערר ניתן לפנות למזכירת וועדת מכרזים:
גב׳ זהבה עובדיה - [email protected]

פרוטוקולים של הוועדה
 

רשימת זוכים במכרזים לשנת 2021/22