יו"ר הוועדה:

אבי אלקבץ
ראש העיר
04-6520355/6

חברי הוועדה:

קרן אלקריף - ״עפולה אחת״
052-8214770
שלמה מליחי - ״עוצמה״
איתי כהן - ״הבית החברתי״
054-5669580
דני דסטה - ״באנד״
050-3199316
נגה שרון - ״באנו לשנות״
050-6279399
עו״ד מוטי אלוש - ״הליכוד״
050-6897835
בתיה אדרי - ״תנופה לעפולה״