חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - ראש העיר אבי אלקבץ - סיעת עפולה אחת

שלמה מליחי - סיעת עוצמה

קרן אלקריף - סיעת עפולה אחת

דני דסטה - סיעת באנד

איתי כהן - סיעת הבית החברתי

נגה שרון - סיעת באנו לשנות

מוטי אלוש - סיעת הליכוד

בתיה אדרי - סיעת תנופה לעפולה