יו"ר הוועדה:

אבי אלקבץ
ראש העיר
04-6520355/6

חברי הוועדה:

שלמה מליחי - ״מחל״
054-4223226