חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - מיכאל ברקן - סיעת יחד

לירז וזאן - סיעת עוצמה

בוריס יודיס - סיעת עפולה ביתנו

איתי כהן - סיעת הבית החברתי

עדיאל אילוז - סיעת היזרעאלים