חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - נגה שרון - סיעת באנו לשנות

לירז וזאן - סיעת עוצמה

חביב פרץ - סיעת הבית היהודי

מומו לוי - סיעת תנופה לעפולה

מיכאל ברקן - סיעת יחד