יו"ר הוועדה:

חברי הוועדה:

חביב פרץ
סגן ומ"מ ראש העיר
04-6520431
מיכאל ברקן - "יחד"
משנה לראש העיר
050-5971116