יו"ר הוועדה:

חברי הוועדה:

מיכאל ברקן - "יחד"
משנה לראש העיר
050-5971116