חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - דני דסטה - סיעת באנד

בוריס יודיס - סיעת עפולה ביתנו

נגה שרון - סיעת באנו לשנות

מנחם גולד - סיעת שסג

מיכאל ברקן - סיעת יחד