חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - עדיאל אילוז - סיעת היזרעאלים

מנחם גולד - סיעת שסג

בתיה אדרי - סיעת תנופה לעפולה

לצפייה בפרוטוקולים של הוועדה לחץ כאן