חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - חביב פרץ - סיעת הבית היהודי

שלמה מליחי - סיעת עוצמה

בתיה אדרי - סיעת תנופה לעפולה