יו״ר הוועדה:

חביב פרץ
סגן ומ"מ ראש העיר

חברי הוועדה:

שלמה מליחי - ״עוצמה״
בתיה אדרי - ״תנופה לעפולה״