חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - צורי כהן - סיעת שסג

לירז וזאן - סיעת עוצמה

בוריס יודיס - סיעת עפולה ביתנו

עדיאל אילוז - סיעת היזרעאלים

מוטי אלוש - סיעת הליכוד