יו"ר הוועדה:

לירז וזאן - ״עוצמה״

חברי הוועדה:

חביב פרץ
סגן ומ"מ ראש העיר
בתיה אדרי - ״תנופה לעפולה״