חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - נגה שרון - סיעת באנו לשנות

קרן אלקריף - סיעת עפולה אחת

עדיאל אילוז - סיעת היזרעאלים

מנחם גולד - סיעת שסג

בתיה אדרי - סיעת תנופה לעפולה