חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - נגה שרון - סיעת באנו לשנות

מנחם גולד - סיעת שסג

מיכאל ברקן - סיעת יחד