יו״ר הוועדה:

חברי הוועדה:

שלמה מליחי - ״מחל״
054-4223226
כפיר סרוסי - שס
משנה לראש העיר
054-2234888