חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - צורי כהן - סיעת שסג

שלמה מליחי - סיעת עוצמה

דני דסטה - סיעת באנד

מנחם גולד - סיעת שסג

כפיר סרוסי - סיעת הליכוד