חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - חביב פרץ - סיעת הבית היהודי

קרן אלקריף - סיעת עפולה אחת

בוריס יודיס - סיעת עפולה ביתנו

איתי כהן - סיעת הבית החברתי