חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - עדיאל אילוז - סיעת היזרעאלים

לירז וזאן - סיעת עוצמה

איתי כהן - סיעת הבית החברתי

נגה שרון - סיעת באנו לשנות

מומו לוי - סיעת תנופה לעפולה